Indien u een klacht wilt indienen, dan kunt een mail sturen met uw klacht naar: info@apotheekdna.nl.

De Transvaal Apotheek is aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling Openbare Apotheek.

De regeling voldoet aan de eisen van de Wet Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) en omvat zowel bemiddeling via een onafhankelijke klachtenfunctionaris als behandeling door een onafhankelijke geschillencommissie, te weten de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

https://www.apotheek.nl/zorg-van-de-apotheker/klachten-over-uw-apotheek